หลัึกสูตร การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  404 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน
    Job Improvement for Effective Job Implementation

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


หลักการและเหตุผล
          การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การขาดการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถลดความผิดพลาดในการทำงาน ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างมีเทคนิค รอบคอบ รอบด้าน ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน มีจิตสำนึกการทำงานแบบเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่เกิดจากประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ประเมิน วัดผลได้ และสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารเป้าหมายในการทำงานในอนาคตได้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการวางแผนได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

         
วัตถุประสงค์
1. ช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาด แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ช่วยให้การทำงานประสานสัมพันธ์กัน รวมทั้งลดการทำงานซ้ำซ้อน
3. ช่วยให้เกิดจิตสำนึกการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียในงาน
4. ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการทำงาน
5. ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
6. ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้
                  
หัวข้อการบรรยาย
1. ทำไมถึงต้องมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน ?
Workshop : ปัญหาความผิดพลาดจากการทำงาน
2. การลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
3. การสร้างจิตสำนึกทำงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียในงาน
4. เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการทำงาน
5. การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานเพื่อจัดทำแผนการทำงาน
6. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน(Action Plan)ในเชิงปฏิบัติ
7. วิธีการติดตามผลการทำงานงานตามแผนงานเพื่อความรอบคอบ
8. วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA
9. การวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงและพัฒนางานแบบ “3ร”
10. สูตรสำเร็จวิธีการปรับปรุงและพัฒนางาน : PDCA + 3ร
workshop : การแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการทำงาน

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้