หลักสูตร Credit Policy and Effective Credit Control

511 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Credit Policy and Effective Credit Control
นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร : อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ


หลักการและเหตุผล
          นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้รวมถึงการให้เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้เสียหรือหนี้สูญต่อไปในอนาคต
            นโยบายสินเชื่อและเครดิต จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้กรอบของนโยบายสินเชื่อของธุรกิจ(บริษัท)เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อจะไม่มีความหมายเลยหากผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กฎระเบียบดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าเปรียบเหมือนเศษกระดาษทั่วๆไปเท่านั้นเอง
            “นโยบายสินเชื่อและเครดิต”ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานทางด้านจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น
2.เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด
3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

หัวข้อสัมมนา
1. การบริหารบัญชีลูกหนี้ (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE)
2. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICES)
      มาตราฐานสินเชื่อ
    - หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต ( 5 ‘ C )
    - การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ
    - การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
      การบริหารการเก็บเงิน
3.การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ฉบับที่1,ฉบับที่2,ฉบับที่3
4.วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้า   è ของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข
5.พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า  5  ประเภท และแนวทางแก้ไข :-
         ®ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน                 î ผลัดผ่อนการชำระหนี้
         ®ชอบหลบหน้า                             î หนีปัญหา
         ®ชอบมีข้ออ้าง                              î บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้
         ®ชอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย)                  î ท้าให้ฟ้อง
         ®เช็คคืน                                      î สม่ำเสมอ
(หลักเกณฑ์ความผิด “ เช็คคืน  î เช็คเด้งอาจติดคุกได้ ”)
6.การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Credit Control)
7.Black list คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร
8.การเจรจาหนี้ที่เป็นต่อ
9.การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว
10.เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
11.สรุปและตอบคำถาม

 หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้