หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

534 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

พนักงานที่บริษัทต้องการ
(Keys to Success of Subordinates)


 หลักการและเหตุผล
         ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีม และ ต้องมีความรักความทุ่มเทแก่องค์กร พนักงานเป็นแขนขาที่สำคัญขององค์กร ทุกองค์กรต้องอาศัยพลังจากพนักงานในการขับเคลื่อน หากองค์กรใดมีพนักงานที่ไร้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้ตามที่ดี ทะเลาะกัน และขาดความสามัคคี ขาดความเป็นทีม เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมอยู่ไกลเกินเอื้อม และในที่สุดองค์กรย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในทางตรงข้าม หากพนักงานมีภาวะผู้ตามที่ดี มีความรู้ความสามารถ อุทิศกายใจให้องค์กร พนักงานเหล่านั้นย่อมเป็นที่ยอมรับ และในที่สุด พลังแห่งความทุ่มเท ย่อมส่งผลให้องค์กรไปสู่เส้นชัยได้
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นพนักงานในทุกระดับ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงาน หรือ ลูกน้องที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและหัวหน้ายกย่อง เรียนรู้การสร้างพลังให้เกิดแก่ทีม และ แก่องค์กร รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างทีมงาน สร้างองค์กร ด้วยพลังแห่งสามัคคี จนได้พนักงานที่บริษัทต้องการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นพนักงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. พนักงานที่หัวหน้าและองค์กรต้องการ
    - ลักษณะของพนักงานที่ดีที่องค์กรต้องการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง- คุณสมบัติ และ ทัศนคติ
    - ความคาดหวังเรื่องต่างๆ ขององค์กร
2. กิจกรรม: คุณเป็นพนักงานที่ดีเพียงใด
3. ลักษณะของทีมงานที่ดี และ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
    - ลักษณะของทีมที่ดี
    - อุปสรรคของทีม และ การเอาชนะอุปสรรค
    - การสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน
    - ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
4. กิจกรรม: การสร้างประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวคุณ
5. เรียนรู้เข้าใจตนเอง
    - วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
6. กิจกรรม: วิเคราะห์ตนเอง
7. การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง
    - พัฒนาความคิด
    - พัฒนาการทำงาน และ การบริหารเวลา
    - พัฒนา EQ
8. เรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า
    - เข้าใจตัวตนของหัวหน้า
    - เรียนรู้สไตล์หัวหน้า
    - เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้าที่มีต่อเรา
9. กิจกรรม: เรียนรู้หัวหน้าอย่างเข้าใจ
10. ความทุ่มเทต่อองค์กร
    - การอุทิศตน เสียสละและ การให้ความร่วมมือ
    - ความเป็นปึกแผ่นประสานเป็นหนึ่งเดียว
    - ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
11. กิจกรรม : สร้างสรรค์องค์กร – ร่วมกันสร้างทีม และ องค์กร ด้วยความศรัทธา
12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้