หลักสูตร ทักษะและลูกล่อลูกชนของ “IT Consultant”

527 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ทักษะและลูกล่อลูกชนของ  “IT Consultant”


หลักการและเหตุผล
       ที่ปรึกษา คือ ผู้ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้นั้นมีความถนัด โดยมีบทบาทเป็น “ ผู้ผลักดัน” ความคิดและแนวทางการปฏิบัติ ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น  ดังนั้น  การเป็นที่ปรึกษาที่ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา ตลอดจนกระบวนการ การให้คำปรึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
      หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลักษณะธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า ลักษณะการให้บริการอย่างที่ปรึกษา วิธีการเข้าถึง และกระตุ้นลูกค้า (User) ให้สามารถบอกถึงความต้องการได้อย่างครบถ้วน  พร้อมด้วยเทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จของงาน  รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทำ Workshop และ กิจกรรมการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จนกลายเป็นจุดแข็งและได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 บทบาทและหน้าที่
1. บทบาทหน้าที่ และ ทักษะจำเป็นของ “IT Consultant”
Module 2 การนำเสนออย่างมืออาชีพ
2. การเข้าใจลักษณะเฉพาะและวิธีการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
3. การวิเคราะห์ปัญหา และ ความต้องการของลูกค้า
4. เทคนิคการนำเสนองาน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5. กิจกรรม Workshop: การนำเสนออย่างมืออาชีพ
Module 3 การให้คำปรึกษา และ การสอนการใช้โปแกรมอย่างมืออาชีพ
6. เทคนิคการสอนการใช้โปรแกรมให้กับลูกค้า
7. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบ “IT Consultant”
8. เทคนิคเฉพาะของการให้คำปรึกษา
    - แบบตัวต่อตัว
    - แบบทางโทรศัพท์
9. เทคนิคการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
10. กิจกรรม Workshop: การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
Module 4 เทคนิคอื่นๆ
11. ทักษะลูกล่อลูกชนอื่นๆ
12. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้