หลักสูตร Business Writing

630 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Business Writing


วิทยากร : ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์


หลักการและเหตุผล
           เนื่องด้วยบุคคลากรในวงการธุรกิจล้วนมีความสามารถในการเขียน แต่สำหรับการเขียนจดหมาย, อีเมล์ธุรกิจและเอกสารภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะจะต้องมีหลายทักษะเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างตรงประเด็น รวมทั้งทักษะการเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าการเขียนเอกสาร,จดหมายและอีเมล์ธุรกิจที่ดีไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเลยทีเดียว   ด้วยเหตุนี้หลักสูตร  Business Writing จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุสู่การเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยสามารถวางแผน, ลงมือเขียน รวมทั้งตรวจตราความสมบูรณ์ของงานเขียนได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับโอกาสต่างๆในการเขียนจดหมายธุรกิจ, อีเมล์รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description), ข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release), จดหมายเชิญ (Invitation), ระเบียบวาระ และ รายงานการประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจ, ความน่าเชื่อถือ, ความกระทัดรัดในการสื่อสารอย่างตรงประเด็น

หัวข้อการบรรยาย
หัวข้อที่ 1 ชั่วโมงที่  1-2 
        1. เรียนรู้และฝึกฝนหลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน
        2. รวมทั้งการเตรียมตัวตามขั้นตอนต่างๆของการเขียนเชิงธุรกิจ
หัวข้อที่ 2 ชั่วโมงที่ 3-5
        3. ฝึกเขียนจดหมาย,อีเมล์เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม
          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งความประสงค์และการตอบการแจ้งความประสงค์
          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์เสนอราคา
          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งให้ชำระค่าสินค้าและบริการ
          - ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์ตอบรับเมื่อผู้เขียนมาร้องเรียน (การปฏิเสธหรือการยอมรับข้อร้องเรียนและแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว)
 หัวข้อที่ 2 ชั่วโมงที่  6
               ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ
              - ฝึกเขียนใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description)
              - ฝึกเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release)
              - ฝึกเขียนจดหมายเชิญ (Invitation)
              - ฝึกเขียนระเบียบวาระ และ รายงานการประชุม
 ชั่วโมงที่ 7
       4. เรียนรู้เทคนิคเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ                 
              - ฝึกเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น
              - ฝึกเทคนิคการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ
              -ฝึกเทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆในการเขียนเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้