หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

792 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ
The Professional Organizer that Organization Need Strategy

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
         ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร มีส่วนผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในลักษณะมีทิศทางการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและถาวร เพราะบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จดังกล่าวนั้น การที่บุคลากรในองค์กรมีการฝึกอบรม มีการพัฒนา และมีศักยภาพหรือขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการจะต้องมีการการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบุคลากรในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโจทย์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรได้นั่นเอง     

วัตถุประสงค์
     1. ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
     2. สามารถนำหลักการแนวคิด วิธีการของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     3. เข้าใจในกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมที่องค์กรต้องการได้อย่างเป็นมืออาชีพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. HRD จะดีได้ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ต้องโดนใจ
     2. คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?
          Workshop : ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม
     3. ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร
     4. การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     5. วงจรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
     6. การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม
     7. การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา
     8. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา
     9. การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)
     10. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”
     11. การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)
     12. การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา
     13. ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map
     14. การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร
           Workshop  : การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม
     15. สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้