หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

564 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
Professional Training Officer Skills

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

วัตถุประสงค์
     1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
     2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
     3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นการสัมมนา
      1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
      3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
      4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
          - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
          - การกล่าวเปิดการอบรม
          - การกล่าวแนะนำวิทยากร
          - การกล่าวขอบคุณวิทยากร
          - การกล่าวปิดการอบรม
      5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
     6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
     7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
     8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
     9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
     10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
     11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
     12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
            - การเตรียมการก่อนการอบรม
            - การอำนวยการระหว่างอบรม
            - การจัดการหลังการฝึกอบรม
     13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
            - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
            - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
            - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
            - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
            - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
            - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
     14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้