หลักสูตร THE STRONG HR FOR NON-HR

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  652 จำนวนผู้เข้าชม  | 

THE STRONG HR FOR NON-HR
ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
          หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานทุกฝ่ายควรทราบ เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้ฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงได้ออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทุกองค์กรก็จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกความต้องการระหว่างนโยบายขององค์กรกับแนวทางหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาพนักงานในองค์กรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านต้องพยายามเสาะแสวงหาเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา(HRM+HRD)ทั้งระบบทั้งองค์กรที่จะขับเคลื่อนตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างแข็งแรง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. THE STRONG HR REGULATION
          - อะไรคือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
          - ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
     2. THE STRONG HR CONNECTIVITY
          - ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ที่ควรทราบของหัวหน้าฝ่ายใน HR
          - บทบาทของผู้ที่รับชอบในฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับหัวหน้าฝ่าย
          - ประโยชน์ที่หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆได้รับจากการบริหาร HR
     3. THE STRONG HR FORMAT (HRM+HRD)
     4. THE STRONG HR PARADIGM CONCEPT
     5. THE STRONG HR PATTERN
     6. THE STRONG HR DIRECTION TO THE ORGANIZATION
     7. 4 DIMENSION PROCESS FOR THE STRONG HR
          - COMPETENCY MODEL
          - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
          - PEOPLE &TEAM MANAGEMENT
          - ORGANIZATION DEVELOPMENT
      8. 6+2 THE STRONG HR BLUEPRINT
          (COMPETENCY BASED)
      9. 6+2 THE STRONG HR IMPLEMENTATION
     10. THE STRONG HR STRATEGIC DIRECTION
           (COMPETENCY PEOPLE STRATEGY)
     11. Workshop: THE STRONG HR CHECK UP
     12. Workshop: THE STRONG HR SET UP
     13. สรุปคำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้