หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

901 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency

 วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
          บ่อยครั้งที่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี แม้กระทั่งการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน รวมถึงมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหลายๆระบบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  ไม่ได้พนักงานตามศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นเพียงแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงตามศักยภาพที่พนักงานควรจะเป็นหรือควรที่จะเป็นความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต (Competency) นั่นเอง สาเหตุที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจน และความไม่ถูกต้องทั้งในรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นและจะต้องให้ถูกแนวทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นบทบาทหรือหน้าที่ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หัวหน้างานจำเป็นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สัมฤทธิ์ผล และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรได้ในที่สุด


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     2. Workshop: ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     3. ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept
     4. Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?
     5. การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based
         - การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
         - การให้ข้อมูลป้อนกลับ
         - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)
         - การพัฒนา และการฝึกอบรม
     6. การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
         - ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs)
         - น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)
         - วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     7. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ
     8. ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     9. กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     10. เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
     11. แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
     12. การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลัง

การประเมินผลปฏิบัติงาน
     13. Workshop: การแก้ปัญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     14. สรุปคำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้