หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

392 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 วิทยากร : อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์


หลักการและเหตุผล
           กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดของงานได้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
Module 1 หลักการและเหตุผลในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
     - เหตุผล และความสำคัญในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
     - ความหมาย โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของในการเขียน       - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
     - หลักในการเขียนผังงาน (Flow Chart)
     - โครงสร้างการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
Work shop
Module 2 วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
     - การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ดี
     - ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและการใช้งาน
     - ฝึกการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
Module  3 วิธีการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
     - ความหมายของวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
     - การเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ดี
     - ฝึกการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแต่ละส่วนงาน
     - เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงเอกสาร และทำอย่างไร
     - เทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
     - สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ


หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้