หลักสูตร Training Road Map – Competency Based

677 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Training Road Map – Competency Based
เทคนิคการจัดทำ Training Road Map เพื่อพัฒนาบุคลากร

 วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
       ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร มีส่วนผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในลักษณะมีทิศทางการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและถาวร เพราะบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จดังกล่าวนั้น การที่บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนา และมีศักยภาพหรือขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการทำ Training Road Map หรือที่เรียกกันว่า เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาในสายอาชีพ การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบุคลากรในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโจทย์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรได้นั่นเอง       

หัวข้อการบรรยาย
     1. ทำไมถึงต้องทำ Training Road Map ?
     2. ความสำคัญของ Training Road Map และทำเพื่ออะไร ?
     3. องค์ประกอบของ Training Road Map
     4. Training Road Map มีรูปแบบอะไรบ้าง ?
     5. เจาะลึกขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map
     6. การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     7. วงจรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลกร
     8. การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม
     9. การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา
     10. การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง
     11. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา
     12. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน
     13. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน
     14. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ
     15. การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)
     16. การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)
     17. การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา
     18. การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร
     19. Workshop : Training Road Map Implementation
     20. สรุปคำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้