หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน

451 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน
(Coaching and Team Building)


หลักการเหตุผล
          การพัฒนาทีมงานเป็นส่วนสำคัญของการไปถึงเป้าหมายขององค์กร  เพราะการทำงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยฝ่ายใด แผนกใดเพียงส่วนเดียวได้ องค์กรจะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ จนส่งมอบถึงมือลูกค้าขององค์กร   ด้วยเหตุผลข้างต้น เราจึงต้องพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน  หัวหน้างานให้มีทักษะการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน และการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันขององค์กร
          “การสอนงาน”  เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของทีมหรือลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีความพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

วัตถุประสงค์:
      1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน ในการสอนงาน และคุณสมบัติที่ดี
      2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการสอนงานเพื่อความสำเร็จของงาน
      3. เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจการสนับสนุน การพัฒนาทีมงาน อุปสรรคในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาอบรม:
     1. เรียนรู้การสนับสนุน การพัฒนาทีมงาน อุปสรรคในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานเป็นทีม
     3. เรียนรู้ความท้าทายของการสอนงาน และบทบาทของหัวหน้างานหรือผู้สอนในฐานะ “ผู้สอนงาน – Coach”
     4. เรียนรู้จิตวิทยาในการสอนงาน เมื่อไหร่ที่ต้องสอนงานกับลูกน้องในทีมงาน
     5. เรียนรู้ประเภทของการสอนงาน และกระบวนการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
     6. เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานและการทำงาน
     7. เรียนรู้หลักการสอนงาน 4 ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อมการให้รู้วิธีการปฏิบัติ  การทดลองปฏิบัติ  การติดตามผล
     8. เรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อม (Coaching Plan) เพื่อสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     9. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ดี กับ การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ และกุญแจ 5 ดอก สู่การสื่อสารระหว่างกัน
     10. เรียนรู้หลักการให้ผลตอบกลับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์
     11. เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสอนงาน
     12. ถาม - ตอบ - สรุป

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้