หลักสูตร HR for Non HR

643 จำนวนผู้เข้าชม  | 

HR for Non HR
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่

 วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช  ธานี

หลักการและเหตุผล
           โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร  หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ 
          หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 24 ปี

วัตถุประสงค์
      1. ผู้เข้ารับการเรียนรู้มีความรู้และความเข้าใจบทบาทของตนเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
      2. ผู้เข้ารับการเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
      3. เสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
      4. ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานและคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     ส่วนที่  1: ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร
     ส่วนที่  2: บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในการบริหารและพัฒนาคนภายในหน่วยงาน
     ส่วนที่  3: ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     ส่วนที่  4: ภาพรวมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
     ส่วนที่  5: เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่
            - ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leader & Teamwork)
            - การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล
            - หัวหน้างานกับการสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Happy Workplace)
      ส่วนที่  6: เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่
            - การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน (Selection & Interview)
            - การแรงงานสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Employee Relation)
            - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
            - การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation)

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้