หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

376 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
Sales Team Management to Stimulate Sales Target

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
            การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป็นการช่วงชิงโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ ทางด้านการขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเสริมทักษะด้านการบริหารทีมงานขายทั้งระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: เจาะลึก...หัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย
  1. บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าที่ต้องบริหารทีมงานขาย
  2. ความหมายและความเข้าใจของการบริหารทีมงานขายทั้งระบบ
  3. ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย
  4. Workshop: Sales Team Management Problem
Module 2: การวางแผนการขาย เพื่อเป้าหมายการขาย
  5. เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก
  6. การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด
  7. เทคนิคการสร้าง Sales Objective และ Sales Planning
  8. Workshop : Sales Objective -->Sales Planning
Module 3: การเตรียมและจูงใจลูกน้อง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
  9. การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย
(พนักงาน,มาตรฐาน,Campaign, Promotion, Product, คู่แข่ง เป็นต้น)
  10. การวิเคราะห์ความสามารถของทีมงาน
  11. การสร้างขวัญ และกำลังใจสนับสนุนทีมงาน
  12. เทคนิคการช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กับลูกน้อง
  13. Workshop: Sales Discussion --> Sales Solution
Module 4: การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  14. เทคนิคการติดตาม และประเมินผลงานการขายของทีมงาน
  15. การวิเคราะห์ และการปรับเปลี่ยนการบริหารทีมงานขาย
(การขายเข้าถึงระบบ AI, Online Marketing, Product Page & Page Review)
  16. Workshop: Sales Controlling --> Sales Evaluation
  17. สรุป ทบทวน และตอบคำถาม

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้