หลักสูตร Professional Time Management

512 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Professional Time Management 


หลักการและเหตุผล
       ปัจจุบันเวลากับการบริหารเวลาในการทำงานมีความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จ และความพึงพอใจทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร รวมถึงลูกค้าต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารประสานงานให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เวลากับการการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและผลสำเร็จที่ดีนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถในบริหารจัดการเรื่องเวลาที่ดี เพื่อผลผลิต (Productivity) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ที่ชัดเจน ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว
      ดังนั้น เทคนิคการบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนความมีระเบียบ ความใส่ใจ ความชำนาญ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานความรับผิดชอบงาน และการส่งต่องานไปยังจุดต่อไป เพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวตนเอง มีหลักการและเทคนิคการจัดการงานกับการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Results Objective)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการบริหารเวลาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือการจัดการและการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม (Skill Results Objective)
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างผลผลิต (Productivity) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) แบบ 3 มิติ คือผู้บริหารองค์กร, ผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้า (Attitude Results Objective)

หัวข้อการบรรยาย
1. ปัญหาการบริหารเวลาไม่เหมาะสมกับการสร้างความสมดุลการบริหารเวลา
- ในการใช้เวลาปกติทั่วไป
- การจัดการเวลาตามเป้าหมาย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการทำงานด้วยเทคนิคการลดสิ่งรบกวนขณะทำงานต่อการเพิ่มผลผลิตกับความพึงพอใจ (Productivity and Satisfaction)
3. WORKSHOP การบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (Activity Prioritization) เพื่อผลลัพธ์ของการใช้เวลากับกิจกรรมแต่ละประเภท
4. การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป้าหมายระหว่างงานกับเวลา
5. การกำหนดกิจกรรมสำคัญ แบบ Reactive และ Proactive ระหว่างผู้ปฎิบัติงานหน่วยงานและความต้องการของลูกค้า
6. เครื่องมือการประเมินการวางแผนบริหารเวลาด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. WORKSHOP การบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา(Time Schedule) และผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย (Result Oriented)
8. การสร้างระบบการจัดการและบริหารเวลาของตนเอง
9. การรับคำสั่ง การประชุม การมอบหมาย การสั่งงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน
10. การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีกับการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม
11. WORKSHOP การบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล ได้เป้าหมายและมีมาตรฐาน

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้