หลักสูตร Positive Thinking

470 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Positive Thinking
(การคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์)


หลักการและเหตุผล
        เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิดของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย
       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเรื่องหรือเหตุการณ์ในกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และทีมงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก เกิดความเข้าใจและยอมรับในการปรับพฤติกรรม จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้เกิดความกระตือรือร้น ในการทำงานให้สำเร็จ ควบคู่ไปกับเทคนิคในการสื่อสารความเข้าใจและปรับมนุษยสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. รูปแบบวิธีการคิดของมนุษย์
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของมนุษย์
3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
4. วิธีการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
5. ขั้นตอนการคิดเชิงบวก
6. กิจกรรม : กรณีศึกษา “คุณคิดอย่างไร?”
7. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้า
8. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร
9. กิจกรรม : Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้าและองค์กร”
10. การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)
11. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
12. กิจกรรม : Workshop “การสร้างไฟให้ตนเองในงานการตลาดและขายเพื่อสร้างความสำเร็จ”
13. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทุกคน
14. ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร
15. สรุปคำถามและคำตอบ


หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้