หลักสูตร Powerful Leader and Employee Engagement

753 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Powerful Leader and Employee Engagement


หลักการและเหตุผล
     ณ ปัจจุบัน การสร้าง Employee Engagement นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่า หัวหน้านั้นสามารถเข้าถึงและผูกพันกับลูกน้องมากแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าหลายท่านไม่สามารถ สร้างEmployee Engagement  ได้ จนส่งผลให้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงาน เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าได้ทราบถึงสไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการการสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องผูกพัน รักหัวหน้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : Excellent Leadership
1. สไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
    - สำหรับลูกน้องใหม่ ลูกน้องเก่า
    - สำหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน
2. กิจกรรม : คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย
3. เทคนิคการพัฒนาสไตล์เพื่อมุ่งสู่ Excellent Leadership
4. หัวใจสำคัญที่หัวหน้าต้องมี ในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement
    - เรียนรู้และเข้าใจลูกน้อง อย่างถึงแก่น
    - การเปิดใจของหัวหน้าและการเปิดใจกับลูกน้อง เพื่อลดช่องว่าง
    - การสร้างมดงาน หรือ แขน ขา ให้กับองค์กร
    - ลูกล่อลูกชน...นำทีมอย่างแข็งแกร่งให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร
5. กิจกรรม : ค้นหาสิ่งที่ขาดหายของหัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement
Module 2 : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
6. สื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
    - การสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
    - การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
    - การสื่อสารโดยใช้ภาษากาย และ ภาษาใจ เพื่อสร้างงานและสร้างคน
    - การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี
7. กิจกรรม : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
Module 3 : การสร้าง Employee Engagement
8. การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
9. เทคนิค และ ตัวอย่าง การสร้าง Employee Engagement
    - การสร้าง Teamwork
    - การใช้ “ใจ” แลก “ใจ”
    - การสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน
    - การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
10. กิจกรรม : การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
11. เกมส์ :  ผู้นำทีมอย่างทรงพลัง....ด้วยอำนาจแห่งการสื่อสารและ Employee Engagement
12. สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้