หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
(Sales and Professional Technique to Increase Sales)

 วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
       การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : Sales Attitude , Concept & Process
1. ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย
2. อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ
3. Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย(Problem)
4. แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน
5. ทฤษฏี “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อสร้าง Customer Value
6. คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ
Module 2 : Sales Smart , Analysis & Planning
7. บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด
8. (การแต่งกาย , การดูแลตนเอง , ท่วงท่าอิริยาบถ , มารยาท)
9. บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
10. ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า
11. การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง
12. Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก
13. เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
Module 3 : Sales Presentation , Reading & Consult
14. เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า
15. การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
16. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
17. Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)
18. เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
19. จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ
20. เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย
Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation
21. การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย
22. เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน
23. การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย
24. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย
25. การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบาก
26. Workshop : แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย(Solution)

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้