หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักขายมืออาชีพ

675 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักขายมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
        ความประทับใจ และความน่าเชื่อถือของบุคคล เกิดจากบุคลิกภาพที่ดีเป็นประการแรก เพราะไม่ว่าคนๆ หนึ่งจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด แต่หากมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลถึงหน้าที่การงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย จึงกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จในอาชีพการงาน โดยเฉพาะนักขาย จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า หากองค์การธุรกิจใด มีพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การติดต่อประสานงานกันระหว่างบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
          ในการพัฒนาบุคลิกภาพจึงหมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เช่น มารยาททางสังคม ท่วงท่าอิริยาบถ การแต่งกายไปพร้อมๆ กับการนำเอหลักการทางจิตวิทยาไปใช้เพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการขาย โดยหลักสูตรการเสริมสร้างภาพลักษณ์ สำหรับนักขายมืออาชีพที่จัดในครั้งนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมเอาเนื้อหา และทักษะต่างๆที่จะนำไปใช้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม และ สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเป็นขั้นตอน และการนำเอาหลักจิตวิทยามาใช้ในการโน้มน้าวชักจูงเพื่อการขาย มานำเสนอ โดยมีการทดลองฝึกปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับการทำงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสาร และทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์การมัดใจและรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การขายสำหรับลูกค้าในพฤติกรรมสังคมแบบต่างๆ

หัวข้อการบรรยาย
1. ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน : เจตคติกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
    - พื้นฐานบุคลิกภาพ
    - การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
    - การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเบื้องต้น : ภาษาท่าทาง
3. . การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก: ท่วงท่าอิริยาบถที่สุภาพ และสง่างาม 
    - การยืน
    - การเดิน
    - การนั่ง
    - มารยาทและทักษะทางสังคม
    - การไหว้
    - การทักทาย
    - การติ - ชม
    - การสนทนา
4. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานขายยุคใหม่
5. ธรรมชาติของลูกค้า และพฤติกรรมที่พนักงานขายควรทราบ
6. การตอบสนองความต้องการให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภท
7. การจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า
8. กลยุทธ์มัดใจลูกค้า
9. ฝึกปฏิบัติ /วิพากษ์รายบุคคล
10. ถาม – ตอบ
11. สรุปและบูรณาการ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้