หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0

420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0 
(Innovation Insights Marketing 4.0)

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒน

หลักการและเหตุผล
         วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ การตลาด 1.0 ที่เน้นไปทาง Product-centric , การตลาด 2.0 ที่เน้นไปทาง Customer-oriented และการตลาด 3.0 ที่เน้นไปทาง Value-driven และการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบันนั่นเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดโดยเฉพาะการตลาด 0
     2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด 0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรมทางการตลาด 4.0  
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 :  Concept and Evolution of Marketing
       -   จุดเริ่มต้นของการตลาด --> Barter System
       -   การตลาด 1.0 (Head Concept) --> Mass Marketing
       -   การตลาด 2.0 (Heart Concept) --> Information Marketing
       -   การตลาด 3.0 (Human Spirit) --> Social Network Marketing
       -   Workshop : วิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละยุค
            Output : เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละยุคการตลาด
Module 2 :  Concept & Principle of Marketing 4.0
       -   การตลาด 4.0 (Human Value) --> Digital Marketing
       -   Principle 1 : Communicate Channel
       -   Principle 2 : Distribute Channel
       -   Principle 3 : Facilitate Channel
           Output : ความรู้ ความเข้าใจปูพื้นฐาน Marketing 4.0          
Module 3 :  Marketing Plan 4.0 (Analysis)         
       -   Customer Journey (Presence + Attract + Advocate)
       -   Integrate Channel (Offline + Online)
       -   Marketing Automation (Marketing System)
       -   Big Data (Internal + External)
       -   Engagement Management (People-based + CRM)
           Output : พัฒนาความสามารถในด้าน Marketing Plan 4.0
Module 4 :  Marketing Plan 4.0 (Implementation)
       -   Branding Marketing 4.0
       -  Integrated Marketing (All Process)
       -   Question & Answer
       -   Workshop : Implement Marketing 4.0
           Output : สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ การตลาด 4.0

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้