หลักสูตร จุดไฟ...หัวใจพนักงานขาย

516 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปลุกขวัญ สร้างพลัง … จุดไฟหัวใจพนักงานขาย

หลักการและเหตุผล
         สภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอะไรก็ตาม แต่เหนือสิ่งอื่นใด พนักงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานขายจะต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดี ต้องสร้างพลังและมุ่งมั่น หรือพยายามที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ขวัญและกำลังใจที่ดีของพนักงานขายทุกคน     ทั้งนี้จะต้องเกิดจาการที่พนักงานขายต้องรู้จักสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเสียก่อน
          หลักสูตรนี้ ต้องการให้พนักงานขายเกิดการพัฒนาความคิด พลังใจ เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานขายของตนเอง ตลอดจนเพื่อปลุกพลังนักขายให้สามารถเป็นนักขายมืออาชีพในสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดพลังสร้างไฟในใจเพื่องานขายของพนักงานขาย
     2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของตนเอง
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
วันที่หนึ่ง
Session 1 มองตน สะท้อนตน
      1. กิจกรรม มองตน มองจิต สะท้อนความนึกคิด
      2. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชีวิต
      3. กิจกรรม Workshop: การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
      4. ทำอย่างไรจึงจะเป็น “สุดยอดพนักงานขาย” ที่องค์กรต้องการ
      5. หลักการทำงานอย่างมีความสุข
      6. ความภาคภูมิใจ ในองค์กร และ Brand
Session 2 ศักยภาพของพนักงานขาย
      7. Competency หรือ ความสามารถ หรือ ศักยภาพของพนักงานขายที่ต้องมี
          7.1 ความรู้
          7.2 ทักษะ
          7.3 ทัศนคติ
      8. กิจกรรม Workshop: สุดยอดพนักงานขาย บนพื้นฐานแห่งความสุข
      9. การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง (ขาย ขาย และ ขาย)
      10. กิจกรรม Workshop: การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง
      11. มองปัญหา อุปสรรค และ ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน
      12. ความสำคัญของ ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
วันที่สอง
Session 3 พนักงานขายมืออาชีพที่ชาญฉลาด
      13. การขายเชิงรุกในยุคเศรษฐกิจถดถอย
      14. การเข้าถึงลูกค้าอย่างชาญฉลาด
      15. การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างถึงกึ๋น
      16. การนำเสนอสินค้าอย่างที่ลูกค้ายากจะปฏิเสธ
            - พบหน้า
            - โทรศัพท์
      17. กิจกรรม บทบาทสมมติ พนักงานที่ชาญฉลาด
Session 4 เทคนิควิธีการจัดการลูกค้าเพื่อความสำเร็จของการขาย
      18. ลับคมเสริมเขี้ยวเล็บของการจัดการข้อโต้แย้ง
      19. การจัดการข้อร้องเรียนด้วยเทคนิคของพนักงานขายมือเซียน
      20. กิจกรรม บทบาทสมมติการจัดการข้อโต้แย้ง
      21. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้