หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

445 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
          งานขายเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ นักขายที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย  หรือที่เรียกว่า ลูกล่อลูกชนนั้นเอง แต่พนักงานขายมือใหม่แกะกล่องนั้นย่อมต้องอาศัยเวลาและชั่วโมงบินในการที่จะสะสมเทคนิค ลูกล่อลูกชนต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายควรเริ่มต้นเรียนรู้เทคนิคการขายที่ถูกหลักการ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ใช้แล้วได้ผลจริง โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นำไปสู่การเปิดใจลูกค้า การนำเสนอขายตนเองก่อนขายสินค้า การตอบข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย รวมทั้งการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้อซ้ำ
         หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายทั้งมือใหม่และมือเก่า ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสังเกตและวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของลูกค้า
หลากหลายรูปแบบ
      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและฝึกฝนเทคนิคด้านการขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละ ประเภทสำหรับพนักงานขาย
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย
     2. วิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายด้วยหลักการที่เหมาะสม
         - หลักการวิเคราะห์ด้วย DISC Analysis
         - ลักษณะเฉพาะของลูกค้าสไตล์ D (Dominance)
         - ลักษณะเฉพาะของลูกค้าสไตล์ I (Influence)
         - ลักษณะเฉพาะของลูกค้าสไตล์ S (Steadiness)
         - ลักษณะเฉพาะของลูกค้าสไตล์ C (Conscientious)
     3. Workshop: วิเคราะห์ลูกค้าด้วย DISC Analysis
     4. เทคนิคการประยุกต์ลักษณะลูกค้า DISC ในการนำเสนอขาย
         4.1  วิธีการเข้าพบลูกค้า (Approach)
         4.2  การเปิดการขายด้วยการเปิดใจลูกค้า (Open mind)
         4.3  การนำเสนอขาย (Customers buy you)
         4.4  เทคนิคการปิดการขายให้ได้ Order  (Closing)
         4.5  การติดตามผลและบริการหลังการขาย (Follow up  & After Sales Service)
     5. เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละสไตล์ DISC
     6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย
        (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถนำเสนอขายได้ด้วยความสำเร็จ)
     7. ความสามารถจำเป็นสำหรับพนักงานขาย (Key Competency)
     8. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้