หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  339 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
(Strategic Customer Management)

หลักการและเหตุผล
         ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าคือทรัพย์สินที่ต้องหาเพิ่มและรักษาไว้ให้งอกเงย  เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการแนะนำบอกต่อให้คนอื่นทราบ ดังนั้น การบริหารลูกค้า จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและหาลูกค้าใหม่ ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการในการรักษาลูกค้าเก่าให้จงรักภักดีกับสินค้าและบริการ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถบริหารลูกค้าให้อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้มีคำตอบ
          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิค และ กระบวนการในการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าในระยะยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้า เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้าแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้า
     2. เพื่อเรียนรู้และกำหนดกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. กรอบแนวคิดในการบริหารลูกค้า
         - ความสำคัญของลูกค้าอยู่ที่ไหน
     2. ประเภทของลูกค้าในเชิงธุรกิจ
         - Suspects
         - Prospects
         - Customers
         - Clients
     3. แนวทางการหาลูกค้าใหม่
     4. ขั้นตอนการจัดการและบริหารลูกค้าใหม่
         - การเตรียมตัวและวางแผน
         - การเข้าพบเพื่อเสนอขาย
         - การติดตามผลและบริการหลังการขาย
     5. แนวทางการรักษาฐานลูกค้า
         - การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
         - รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
     6. ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
         - สร้าง
         - รักษา
         - ขยาย
         - แพร่
     7. เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction)
         - Human Touch
         - Non-Human Touch
     8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารลูกค้า
     9. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้