หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0

622 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0
(Advance Proactive Sales Strategy 4.0)

บรรยายโดย ท่านอาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
       จะเน้นในเนื้อหาสำหรับพนักงานขายระดับหัวหน้างานให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ  และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นพนักงานขายมืออาชีพ ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับกลยุทธ์การขายขั้นสูงที่เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และ เชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดพนักงานขายแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
2. สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก
3. เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์การขายขั้นสูงในลักษณะการขายแบบเชิงรุก
4. สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม
* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C) * 
    1. Company ----> องค์กร  (Marketing Mix) - (4P)
       • Product --> ผลิตภัณฑ์ , ยอดขายและอัตราการเติบโต , วงจรผลิตภัณฑ์ , ภาพลักษณ์ของแบรน , คุณลักษณะ , คุณประโยชน์  และจุดขาย
       • Price --> ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป
       • Place --> สะดวกกับลูกค้าหรือครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่
       • Promotion --> ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร
    2. Competitor -->  คู่แข่ง
       • การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
       • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)
       • การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
       • การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage)
    3. Customer -->  ลูกค้า
       • Market Size --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆในแต่ละปี                               
       • Market Growth --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี
       • Sales Forecast --> การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด
       • บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)
       • กระบวนการพัฒนาของลูกค้า (Customer Development Process)
    4. Counselor -->  ผู้ให้คำปรึกษา
       • ความสำคัญของการขายเชิงที่ปรึกษา
       • แนวคิดและทัศนคติในงานขายขั้นสูง
       • การบริหารการขาย (Sales Management)
       • การขายเชิงที่ปรึกษากับการเปลี่ยนแปลงยุค 0
       • เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
    5. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร 
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้