หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

1450 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด


หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด              
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ พนักงานบริการ ได้เรียนรู้วิธีบริการลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การบริการที่เป็นพื้นฐาน(ทั่วไป)  การบริการลูกค้าที่เฉพาะกลุ่ม จนไปถึงการบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล  ซึ่งนักบริการจำเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถ ในการบริการลูกค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play เพื่อพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ทำให้ผู้อบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ
1. หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ
2. ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!!  (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)
    - เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย
3. ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
4.กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ
5. ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind
     - เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)
     - การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)
     - จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)
    - ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ
    - ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน
6. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”
7. เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน
Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด
8. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ
    - ลูกค้าพรหมจรรย์
    - ลูกค้าเจ้าอารมณ์
    - ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง
    - ลูกค้าลูกทุ่ง
9. เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น
    - หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม
    - การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง
    - การบริการให้ตรงใจ
10. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”
Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”
11. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล
     - ความต้องการ
     - ปัญหาที่ประสบ
     - นิสัย หรือ Lifestyle
12. กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”
13. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”
14. วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ
15. สรุปคำถาม – ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้