หลักสูตร Call Center Supervisor

557 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหัวหน้า Call Center
(Call Center Supervisor)


หลักการและเหตุผล

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ ซุปเปอร์ไวเซอร์ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้สไตล์ของตนในการเป็นหัวหน้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเป็นหัวหน้าชั้นยอดของ Call Center
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการปฏิบัติด้าน Call Center
การช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาลูกน้อง
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
      1. บทบาท และ หน้าที่หลักของการเป็นหัวหน้างาน: Supervisor
          (รวมถึงบทบาทการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงาน)
      2. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง
      3. เข้าใจลักษณะของงาน Call Center ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
การผลักดันปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้น-กำหนดตารางการประชุม
      4. การสร้างวัฒนธรรมให้ลูกน้องระบายความเครียด
      5. การสั่งงาน และ การสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      6. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผลสำหรับงาน Call Center
      7. การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
      8. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง
      9. การจูงใจ และ การชมเชย
      10. การกล่าวตักเตือน
      11. เรียนรู้สไตล์ตัวเองในการเป็นหัวหน้างาน
      12. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้