หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ


หลักการและเหตุผล
       ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้าบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
วันที่ หนึ่ง
1. ทักษะ 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
2. มิติที่ 1 ทักษะในการคิด
- การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด
- การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)- จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรม: การพัฒนาความคิด
3. มิติที่ 2 ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. มิติที่ 3 ทักษะการพูดและการสื่อสาร
- การสื่อสาร
- การนำเสนอ
- การต่อรอง
- กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสาร
5. มิติที่ 4 ทักษะการพัฒนาความรู้และวิธีการทำงาน
- การพัฒนาความรู้ในงาน
- การพัฒนาวิธีการทำงาน คำนึงถึงเป้าหมาย และ ผลลัพธ์
- การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา
- การทำงานเชิงรุก
- กิจกรรม: การพัฒนาวิธีการทำงาน

วันที่ สอง
6. มิติที่ 5 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยา
- มนุษยสัมพันธ์ กับ การบริหารงาน
- จิตวิทยา กับ การทำงาน
- กิจกรรม: มนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยา
7. มิติที่ 6 ทักษะการบริหารงาน และ ครองใจลูกน้อง
- การมอบหมายงาน และ การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตาม และ การประเมินผลงานลูกน้อง
- การตักเตือนลูกน้อง
- กิจกรรม: การบริหารงาน และ ครองใจลูกน้อง
8. มิติที่ 7 ทักษะการแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ
- เทคนิควิเคราะห์ปัญหา
- การแก้ปัญหาอย่างแยบยล
- การนำ EQ มาใช้ในการแก้ปัญหา
- กิจกรรม: การแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ
9. มิติที่ 8 ทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการติดตามและมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การปรับตัว
- การพัฒนาลูกน้องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรม: การบริหารความเปลี่ยนแปลง
10. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้