หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

491 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น
ในงานขายและบริการ


หลักการและเหตุผล

      ปัจจุบันงานขายเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานขายจะประสบความสำเร็จในอาชีพการขายได้ทุกคน การเป็นนักขายที่ดีควรที่จะ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พนักงาน    ทุกคนควรมี นอกจากนี้ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต่องานขาย การสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติการขายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในที่สุด ย่อมจะช่วยให้พนักงานปิดการขายได้เร็วขึ้น หรือ กล่าวโดยย่อได้ว่า “คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
        หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถขายและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีและเทคนิค การคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในงานขายและบริการ
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 คิดเป็น
     1. สร้างสรรค์ “ความคิดในการขายและบริการ”
     2. การวางแผนในงานขายและบริการที่มีประสิทธิภาพ
     3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
     4. กิจกรรม คิดเป็น เพื่อสร้างสรรค์งานขายและบริการ
Module 2 พูดเป็น
     5. วิธีการและเทคนิคการพูดเพื่อเปิดการขาย อย่างประทับใจ
     6. ลักษณะการใช้คำพูดในการนำเสนอและตอบคำถาม รวมถึงข้อโต้แย้งของลูกค้า
     7. การเจรจาต่อรอง เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
     8. เทคนิคการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ และ เทคนิคการปิดการขาย
     9. กิจกรรม พูดเป็น .. พูดเพื่อเพิ่มยอดและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
Module 3 ทำเป็น
     10. เทคนิคอื่นๆในการขายและบริการ
           - การใช้ สื่อต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนอขายและบริการ
           - การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าของเรา
     11. กิจกรรม การเปิดการขาย อย่างประทับใจ
     12. กิจกรรม การนำเสนอขาย การตอบคำถาม และข้อโต้แย้ง
     13. กิจกรรม การเจรจาต่อรอง และ การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ
     14. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้