หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

540 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง


หลักการและเหตผล
       ในปัจจุบันนี้ ปัญหาระหว่างหัวหน้า กับ ลูกน้อง มีให้ประสบพบเห็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน การทะเลาะกัน เหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจาก การเกิดช่องว่างระหว่างหัวหน้า และ ลูกน้อง ผลกระทบที่ตามมาคือ บรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี การแตกแยกสามัคคี การลาออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในที่สุด ย่อมกระทบต่อผลงานขององค์กร 
       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เกมส์ และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. Module 1: ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
(เรียนรู้ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้น)
2. Tool : Workshop
3. Module 2: การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้ลูกน้อง
    - ระดมสมองหาปัญหาลูกน้อง ที่เกิดขึ้นจากช่องว่าง
(เรียนรู้การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ปัญหาในชีวิตจริง)
4. Tool: Workshop & Role Play
5. Module 3: การใช้ ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ ในการบริหารลูกน้อง
(ศึกษา ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน)
6. Tool: Workshop
7. Module 4: จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง โดยผ่าน เครื่องมือต่างๆ
(ศึกษา การนำจิตวิทยามาใช้ในการบริหารลูกน้อง)
8. Tool : Role Play
9. Module 5: การสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(ศึกษา วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยเกมส์)
10. Tool: Game
11. Module 6: การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
(ร่วมระดมสมอง การสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงาน)
12. Tool : Workshop 
13. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้