หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

817 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
ในงานขายและบริการ


หลักการและเหตุผล

    การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานประจำวันของทุกคน  เพราะการสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่ง .... ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน  .... ไม่ว่าจะเป็น พนักงานขาย  หรือ  พนักงานบริการ ล้วนต้องสื่อสารกับลูกค้า....    ด้วยภาษาการสื่อสารที่ ถูกต้อง .. ชัดเจน .. ตรงประเด็น .. และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากบุคลากรมีประสิทธิภาพในการสื่อสารย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย
     หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้ พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถ สื่อสารเข้าใจและตรงวัตถุประสงค์ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีของการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการได้อย่างเข้าใจถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: การสื่อสารด้วยภาษาพูดกับงานขายและบริการ
1. ประเด็นสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาพูด
2. องค์ประกอบของการสื่อสารด้วยภาษาพูด
3. ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและ           
      - บริการ

      - ชัดเจน
      - กะทัดรัด
      - ได้ใจความ
      - เข้าใจง่าย
      - ตรงประเด็น
      - ตามเป้าหมาย
4. อิทธิพลของภาษาพูดในโลกธุรกิจ  ....
      - งานขาย
      - งานบริการ
5. กิจกรรม:  ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
6. กิจกรรม:  เทคนิคการสรรค์สร้างภาษาพูดให้ชัดเจน ... เข้าใจง่าย ... ตรงประเด็น
Module 2: การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาพูด
7. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
       - การฟัง
       - ทัศนคติ
       - บุคลิกภาพ
8. อุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
9. กิจกรรม: วิธีการขจัดอุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด
10. กิจกรรม:  กรณีศึกษาการสื่อสารด้วยภาษาพูดที่เพิ่มขึ้นกับโลกธุรกิจ
11. สรุปคำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้