หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

877 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

จิตวิทยาการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
(Sales and Motivation Management)
สำหรับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย


หลักการและเหตุผล
      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยผู้บริหารงานขายที่ดีและเก่ง โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางของการขาย ส่วนพนักงานขายในทีมจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่ผู้บริหารกำหนด หากผู้บริหารงานขายกำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวน ลูกน้องเกิดความสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดธุรกิจย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากผู้บริหารงานขายมีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารงานขาย จนสามารถนำทีมขายทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้
       หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารงานขายทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและทีมขาย รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาจิตวิทยาและความสามารถในการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขายให้มีใจพร้อมที่จะเผชิญปัญหาการแข่งขัน รวมถึงกล้าคิดกล้าทำในการร่วมกันสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารงานขายให้กับระดับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเป็นผู้นำทีมขาย เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารพนักงานขาย ผ่านการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจเพื่อให้สามารถบริหารงานขายด้วยความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การเรียนรู้และประสบการณ์จากอบรมไปต่อยอดในการสร้างความสำเร็จของงานขายในที่สุด

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: พื้นฐานสำคัญของผู้บริหารงานขาย
1. บทบาทหน้าที่สำหรับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย (Role and Responsibility)
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย
    - บริหารงาน
    - บริหารคน
    - อื่นๆ
3. ความสามารถจำเป็นของหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย (Key Competency)
    - ความรู้
    - ทักษะความชำนาญ
    - ทัศนคติ
4. กิจกรรม: เรียนรู้เทคนิคผู้นำทีมขายที่บริษัทต้องการ
Module 2: พนักงานขายที่ผู้บริหารงานขายต้องการ
5. คุณสมบัติของพนักงานขายที่ต้องการ (Expected Salesperson)
6. ปัญหาของพนักงานขายที่พบในปัจจุบัน
7. กิจกรรม: วิเคราะห์ปัญหาพนักงานขายและสาเหตุ
Module 3: ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารงานขายมืออาชีพ
8. ภาวะผู้นำในงานบริหารงานขาย (Leadership)
    - กรอบแนวคิดของการเป็นผู้นำ (Conceptual Frame of Leadership)
    - รูปแบบของภาวะผู้นำ (Leadership Styles)
    - ลักษณะของผู้นำที่องค์กรและทีมงานต้องการ (Typical Leader Characteristics)
9. กิจกรรม: เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ
10. บริหารพนักงานขายให้ได้ทั้งงานและใจทำอย่างไร (Essential Tools to People Management)
    - การมอบหมายงาน
    - การสอนงานและการให้คำปรึกษา
    - การจูงใจ***
      1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพนักงานขาย
      2. เทคนิคการสร้างและกระตุ้นพนักงานขาย
    - การประเมินผลงาน
11. กิจกรรม: บริหารพนักงานขายให้สร้างยอดขายบรรลุเป้า
12. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขาย (Key Success Factors)
13. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้