หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

(Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques)


หลักการและเหตุผล
         ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานและการประเมินผลงานรวมทั้งได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีกับลูกน้องทั้งในเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน รวมทั้งสร้างผลงานให้องค์กรได้ตามศักยภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
2. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
    - เหตุผลจูงใจลูกน้อง
    - รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
3. หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน
4. กิจกรรม Workshop “สไตล์การบริหารงานของหัวหน้า” กับการสอนงาน
5. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน้องก่อนการสอนงาน
6. ขั้นตอนการสอนงานบนพื้นฐานของ Competency และ KPIs
    ขั้นที่ 1 : การเตรียมสอน
    ขั้นที่ 2 : การลงมือสอน
    ขั้นที่ 3 : การติดตามผล
    ขั้นที่ 4 : การพัฒนาการสอน
7. บทบาท หน้าที่ และ คุณสมบัติของหัวหน้างานในการเป็น “ผู้สอน” ที่ดี
8. พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
9. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
10. กิจกรรม Workshop “การสอนคนให้ได้งาน”
12. ขั้นตอนการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)
      ขั้นที่ 1 :  การวางแผนปัจจัยในการประเมินผลงาน
      ขั้นที่ 2 :  การให้ข้อมูลย้อนกลับ
      ขั้นที่ 3 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      ขั้นที่ 4 :  การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนา
13. การประเมินผลงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
14. กิจกรรม Workshop “การประเมินผลงาน”
15. สรุป คำถามและคำตอบ
หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้