หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน

464 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management)


หลักการและเหตุผล
        ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ และเมื่อได้ผลงานแล้ว หัวหน้างานสามารถนำผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไร
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งหลักการและเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมการสร้างแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบหลักการการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กรให้ได้เกิดผลสูงสุด
2. ผู้เข้าสัมมนาสามารถเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงานกับความสามารถ (Competency) ของพนักงาน
3. ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์วิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานในการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสวางแผนร่วมกันกับองค์กรในการสร้างแผนพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
4. ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางในการพูดคุยกับบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลร่วมกัน

หัวข้อการบรรยาย
1. ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. ความแตกต่างระหว่าง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” และ “การบริหารผลการฏิบัติงาน” (Performance Appraisal VS Performance Management)
4. ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. การกำหนดวัตถุประสงค์แบบ SMART (SMART Objectives)
6. เครื่องมือวัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator)
7. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ได้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุด
8. เครื่องมือในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของพนักงาน บนพื้นฐานของความสามารถ (Competency)
9. แนวทางการพูดคุยกับพนักงานเจ้าปัญหา ระหว่างการพูดคุยผลการปฏิบัติงาน
10. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้


หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้