หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE

562 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ
(SMART & SMILE SERVICE)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนากับลูกค้า ติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า (Dealing with SMILE People)
    - การเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
    - การสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้น
    - การเตรียมการนำเสนอสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน
    - การหาความต้องการ (NEED or WANT) ที่แท้จริงของลูกค้า
2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIP ด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (SMART with VIP Personality)
    - การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
    - การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ
    - การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
    - การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า
WORKSHOP 1: ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการพูดหน้าห้อง การแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับลูกค้าที่ถูกวิธี
3. ขั้นตอนของการเตรียมตัวการต้อนรับลูกค้าแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่
     - การเตรียมตัว (Preparation)
     - การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
     - การนำเสนอ (Presentation in Practice)
     - การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
4. วิธีการนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ  
     - การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง
     - การพูดอุ่นเครื่อง (WARM UP)ลดความกดดัน
     - การเริ่มอย่างน่าสนใจ (STRONG OPENING)
     - การกระตุ้นถึงความจำเป็นในการใช้สินค้า
     - การสร้างคุณค่าของ FEATURE 
     - การเชื่อมโยง BENEFIT กับ VALUE
     - การจบอย่างประทับใจ (GOOD ENDING)
     - การตอบข้อโต้แย้ง ขณะนำเสนอ (ถ้ามี)
5. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับลูกค้า สไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง
     - การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ
     - การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า
     - การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
     - การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า
6. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การตอบคำถาม และการแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการต้อนรับ ดูแล และนำเสนอลูกค้า
     - หลักการพูด การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
     - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
     - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
     - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
     - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง
7. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้