หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และ การติดตามควบคุมงาน

396 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และ
การติดตามควบคุมงาน
(Directing Delegating and Controlling)


หลักการและเหตุผล
         ในโลกของการทำงานปัจจุบัน หัวหน้างานไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการทำงานได้เพียงลำพังคนเดียว พบว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานของหัวหน้างานจะเกิดขึ้นจากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจจากลูกน้อง ซึ่งลูกน้องถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้ผลงานของหัวหน้าบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดขึ้น และไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่อยากได้ลูกน้องที่ไม่เก่ง ไร้ฝีมือ ขาดความรู้และความสามารถในการทำงาน หัวหน้างานทุกคนจึงเสาะแสวงหาลูกน้องที่มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระงานของหัวหน้าได้ ทั้งนี้การแสวงหาหรือได้ลูกน้องที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าลูกน้องจะเก่งหรือมีฝีมือเสมอไป หากหัวหน้างานขาดทักษะในการสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการติดตามควบคุม (Controlling)  รวมถึงการคิดวางแผนที่จะพัฒนาลูกน้องของตนเลย องค์กรนั้นก็มิอาจยืนหยัดอยู่ได้ในโลกธุรกิจ
          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในสั่งงาน การมอบหมายงานให้ได้งาน ตลอดจนการติดตามควบคุมงาน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามควบคุมงาน รวมถึงให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจธรรมชาติของตนเองและลูกน้อง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ตนเองและลูกน้องเพื่อการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมงานได้อย่างถูกต้องและได้ผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคและหลักการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. ความหมาย และ ความสำคัญของการ สั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
2. สร้างความเข้าใจในพื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของคน
3.การสำรวจตัวเองของหัวหน้า
4.เทคนิคการเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานโดยใช้หลักความสามารถในงาน (Competency)
   - ความรู้
   - ทักษะ และ
   - คุณลักษณะส่วนบุคคล
5. เทคนิคและกระบวนการการสั่งงาน มอบหมายงาน
6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสั่งงาน และมอบหมายงาน
7. กิจกรรม: กรณีศึกษาเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงานภาคปฏิบัติ
8. เทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและติดตามงานที่มอบหมาย
9. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามงาน
10. กิจกรรม: กรณีศึกษาเทคนิคการติดตามและตรวจสอบงานภาคปฏิบัติ
11. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้