หลักสูตร First Step Manager

573 จำนวนผู้เข้าชม  | 

First Step Manager


หลักการและเหตุผล
         ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
         ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ


วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
  1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
    - ต่อองค์กร
    - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
    - ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
    - การบริหารคน
    - การบริหารงาน
  3. ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
    - การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างาน
  4. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
    - ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
  5. 
  6.. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
    - ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
    - เรียนรู้ Style ลูกน้อง
    - วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
    - สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้อง
    - จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
  7. เทคนิคการวางแผนงาน
  8. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
  9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
  10. การจูงใจและการชมเชย
      - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
     - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
     - กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
  11. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
     - ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานแบบไม่เป็นทางการ
  12. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
     - ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
  13. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้