หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

600 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ


หลักการและเหตุผล

      ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1) มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้
2) สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า
3) เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
4) เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร
5)  เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6)  เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

หัวข้อการบรรยาย
1) แนวโน้ม ความหมาย และความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการและปัจจัยพื้นฐานอะไรที่สำคัญที่ทำให้การบริการประสบความสำเร็จ
2) กรอบแนวคิด จิตสำนึก และทัศนคติของการบริการยุคสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการบริการ
3) สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริการให้ทันการณ์ ทันเวลา
4) เส้นระดับและความคาดหวังของการบริการจากลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ และความคาดหวัง
5) ประเภทของลูกค้า และธรรมชาติพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นความต้องการพื้นฐานทั่วไป
6) คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ ที่จำเป็นต้องรู้  และมีทักษะแบบมืออาชีพ
7) เทคนิคการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ และสามารถมัดใจลูกค้าให้ประทับใจได้
8) เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
9) ลักษณะพฤติกรรมที่ดี ที่สร้างมูลค่าเพิ่มความประทับใจในการแสดงออกต่อลูกค้า
10) เส้นทางการสร้างระบบบริการในเชิงการบริหารลูกค้าทั้งระบบ
11) ความหมาย และความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของการบริหารลูกค้าแนวใหม่ที่เป็นการบริการสร้างความประทับใจ
12) กระบวนทัศน์การบริหารลูกค้า และเทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ   แบบ (CRM , CEM และ ERM) ทั้งระบบเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
13) จิตวิทยาการอ่านภาษากาย เพื่อค้นหาความต้องการ และเข้าใจลูกค้าในทุกสถานการณ์ เป็นการสร้างความประทับใจอยู่ตลอดเวลา
14) วิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าสำหรับการติดตามและดูแลเพื่อสร้างความประทับใจ
15) การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อได้รับคำต่อว่าจากลูกค้า
16) กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ ของระบบการบริหารลูกค้าในการบริการ    

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้