หลักสูตร Effective Communication & Service mind

739 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร Effective Communication & Service mind
“สื่อสารอย่างประทับใจ คือหัวใจของการบริการ” – เน้นกิจกรรม Workshop


หลักการและเหตุผล
     การสื่อสารกับลูกค้าในการบริการเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร ยิ่งสื่อสารมีประสิทธิภาพเท่าไร่ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเป็นลำดับ  รวมถึงการบริการที่ดีและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย ในปัจจุบันจึงพบว่า ทุกองค์กรได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้านบริการกับลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น พนักงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ให้บริการติดต่อกับลูกค้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการให้บริการอย่างดีเลิศ
     หลักสูตรนี้ “การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศและ Service Mind” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการและพนักงานภายในองค์กร ได้เรียนรู้เทคนิคในการให้บริการที่ดีเลิศด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ได้สัมผัสแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสื่อสารด้านบริการให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. บริการนั้นสำคัญไฉน? ทำไมเราต้องเน้นการบริการ
     เพิ่มพิเศษ: ลักษณะพิเศษของการบริการที่พนักงานที่ให้บริการจำเป็นต้องรู้
     (9 วิธีสุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื่อสร้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้บริการ)
2. พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
3. ความคาดหวัง ความพอใจลูกค้า เพื่อตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ
4. คุณภาพบริการสู่ความสำเร็จ
5. องค์ประกอบการบริการ
6. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
7. บริการกระชับมิตร สร้างความรู้สึกเพื่อนบริการเพื่อน
8. กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
9. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ – เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
10. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”)
11. กรณีศึกษา “บริการอย่างไร้วิญญาณ” – เรียนรู้แล้วนำมาประยุกต์ป้องกันปัญหาให้องค์กร
12. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก- เน้นย้ำความสำคัญของบริการภายในที่มีต่อการบริกา
       - ภายนอก
       - การสื่อสาร
       - การประสานงาน
       - การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
13. กิจกรรม “สร้างทีม” – เรียนรู้การทำงานของทีม เพื่อมุ่งสู่บริการแห่งความเป็นเลิศ
14. กิจกรรม “สิ่งที่จะทำต่อไปให้องค์กรหลังจากอบรม”- Action Plan
15. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้