หลักสูตร Supervisor Leadership

441 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Supervisor Leadership
หัวหน้ากับภาวะผู้นำที่องค์กรต้องการ

หลักการและเหตุผล
     ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหัวหน้าในฐานะผู้นำที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1.  ความสำคัญของภาวะผู้นำ กับ การบริหารคน
2.  หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า
3.  เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง
4.  จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง
5.  การสั่งงาน และ การสอนงาน
6.  กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผล
7.  การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
8.  การสนับสนุนและให้โอกาสลูกน้อง
9.  การจูงใจ และ การชมเชย
10. เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง
11. การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ
12. กิจกรรม Workshop: การกล่าวตักเตือนลูกน้อง
13. การสร้างพลังทีม สร้างพลังตนให้ลูกน้อง
14. กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม
15. การประเมินผลงานและการให้Feedback 
16. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้