หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

965 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
(Productive Negotiation Skills and Techniques)


หลักการและเหตุผล
      ในชีวิตประจำวันของโลกของธุรกิจปัจจุบัน หากพิจารณาทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะพบว่า ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองไม่มากก็น้อย ไม่ว่าขณะที่มีการประชุมทีมงาน การตกลงกับลูกค้า การปรึกษาหารือกับหัวหน้า การร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างฝ่ายงานเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้ง กล่าวได้ว่า การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำงาน เนื่องจาก เราจำเป็นต้องพึ่งคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต่างมีความต้องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ การเจรจาต่อรองโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสำหรับบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ผล หรือ ได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทั้งยุทธวิธีที่แตกต่างกันในการสร้างความสนใจให้กับอีกฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อให้การเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จ  
       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงาน ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง   การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการต่อรองให้เหมาะกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1.  หลักการเจรจาต่อรอง(เรียนรู้เรื่องหลักการพื้นฐานการเจรจา ทำไมต้องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะทั้งสองฝ่าย Win-Win คืออะไร)
2.  การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู้เรื่องปัจจัยในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการเจรจา)
3. การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
      - สถานการณ์ของคู่เจรจา
      - การเตรียมตัวเอง
4. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
     (เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจา และ บรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่าย)
5.  กลยุทธ์การเจรจา
      - การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของคู่เจรจา
      - การพิจารณาข้อเสนอ
      - การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
      - รูปแบบการเจรจา
     (เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็นระบบ)
6. การจูงใจและการเจรจาต่อรอง
    (เรียนรู้เรื่องการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ)
7.  กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจา (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)
8.  กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร
9.  การสื่อสารในระหว่างการเจรจา
10.  การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง
      (เรียนรู้เรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งจะทำให้เรื่องที่ซับซ้อนจบลงอย่างไม่สร้างความตึงเครียด) สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง
11.  ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
12.  การยุติการเจรจาต่อรอง
      (เรียนรู้เรื่องการยุติการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้การเจรจาจบลงด้วยข้อสรุปที่ตรงกัน และจบภายในเวลาที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อ)
13.  คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้