หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 15 ธ.ค. 66)

125 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย

 ด้วย Competency & Behavior…

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

15 ธันวาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานขายนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานขายไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานขายไม่ดี พนักงานขายลาออกบ่อย ดังนั้น.....วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานขายที่ ”ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

          หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขายให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานขายมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior......... เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

 

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานขายได้ตรงใจและเหมาะสมกับงาน

 “Put the right man on the right job” ให้มากที่สุด โดยใช้หลัก Competency & Behavior    
  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและขีดความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานขายกับองค์กรได้
  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรมเพื่อการคัดเลือกพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างประสิทธิผลในงานขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Section 1: วิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกพนักงานขาย ”ใช่”
  1.สาเหตุและความจำเป็นในการคัดเลือกพนักงานขายด้วย Competency &  Behavior
  2.ปัญหาและสาเหตุการเข้า-ออก ของพนักงานขายร่วมถึงความสามารถและพฤติกรรมที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร
  3.การมองหาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรและหน่วยงานต้องการให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วยการคัดเลือกโดยใช้หลัก Competency & Behavior
  4.กิจกรรม: มองให้กว้าง มองให้เป็น ค้นหาสิ่งที่ต้องการในการคัดเลือกพนักงานขาย

Section 2: ความท้าทายในการคัดเลือกพนักงานขาย…อย่างมืออาชีพ !!! ด้วย Competency &  Behavior
  5.ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก...พนักงานขาย
      • คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
      •
คุณสมบัติในตำแหน่ง (Qualification)
  6.การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขายด้วยหลัก Competency & Behavior เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
      •
ความรู้
      •
ทักษะ
      •
ทัศนคติ
      •
พฤติกรรม
  7.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน !!! การสรรหาคัดเลือกพนักงานขายด้วยรูปแบบใหม่โดยยึดหลัก Competency & Behavior

Section 3: เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา “พนักงานขาย” ที่ใช่
  8.หัวใจสำคัญ...ของการสัมภาษณ์
      •
การใช้คำถาม
      •
การสร้างสถานการณ์
      •
การฟังและการสังเกต
      •
การวิเคราะห์
  9.การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน
  10.แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อวัดความเป็น “นักขาย” โดยอาศัย Competency & Behavior
  11.เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถาม – STAR Technique
  12.กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่”
  13.เคล็ดลับจับเท็จ...เก่งจริง หรือ เก่งปลอม
  14.การประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและหาคนที่ “ใช่” ในการสัมภาษณ์งาน
  15.สรุป คำถาม – คำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้