หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 4 พ.ย. 66)

160 จำนวนผู้เข้าชม  | 

4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

  4 ธันวาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

                       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างาน

  2. เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองใหม่ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะ และความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 พัฒนามุมมองและองศาแห่งความคิด (Integrated Thinking)
  1. ค้นพบ..ทักษะสุดยอดของหัวหน้างาน

     •  การพัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ
     •  การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด
     •  การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ
     •  การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

     •  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
  2. กิจกรรม: ประลองความคิด พิชิตปัญหา

Module 2 พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้นำ (Perception)
  3. การพัฒนา การฟัง การอ่าน และ การวิเคราะห์

     •  การพัฒนาทักษะการฟัง
     •  การพัฒนาทักษะการอ่าน
     •  การพัฒนาการวิเคราะห์
     •  การสรุปประเด็น
  4. กิจกรรม: ฟัง คิด ถาม ทำ ทวน

Module 3 พัฒนากระบวนการ และ วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Process)
  5. การพัฒนาวิธีการทำงานแบบ Work Smart

     •  การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
     •  การเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ์
     •  ตระหนักถึง...การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา
     •  ช่วงชิงด้วย...การทำงานเชิงรุก
  6. กิจกรรม: WORK LIKE A  PRO
  7. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออก

Module 4 พัฒนาทักษะแห่งการสื่อสาร (Communication)
  8. เคล็ดลับ....ของสุดยอดแห่งทักษะการสื่อสาร

     •  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
     •  การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมาดผู้นำ
     •  การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ...กับลูกน้องในโอกาสต่างๆ
  9. กิจกรรม: สื่อสารอย่างเข้าใจในจิตวิญญาณและความคิดของลูกน้อง
 10.สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้