การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC (อบรม 27 ต.ค. 66)

127 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

27 ตุลาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

        **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม การพัฒนาทักษะมีด้วยกันหลายด้าน เช่น ทักษะด้านความคิด ทักษะการวางแผน ทักษะในการแก้ไขปัญหา และ การตัดสินใจ  เป็นต้น  หลักสูตรนี้ เน้นการนำสูตร ABC มาใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

          หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการนำสูตร ABC มาประยุกต์ใช้ โดยผ่านการทำกิจกรรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการของสูตร ABC
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและเรียนรู้การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยใช้สูตร ABC
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้หลักการของสูตร ABC
  1. สูตร ABC
เรียนรู้ความสำคัญของสูตร ABC
เทคนิคการใช้สูตร ABC ในการทำงาน
  2. สูตร 123
  3. เรียนรู้ความสำคัญของสูตร 123
เทคนิคการใช้สูตร 123 ในการทำงาน
  4. ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยสูตร ABC
จุดแข็ง …จุดอ่อน
  6. กิจกรรม.. สูตร ABC กับการวิเคราะห์ตนเอง

Module 2: สูตร ABC กับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ทักษะด้าน ความคิด
เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาความคิด
การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาความคิด
  8. กิจกรรม...สูตร ABC กับการพัฒนาความคิด...สร้างสรรค์การทำงาน
  9. ทักษะการวางแผน
เทคนิคและวิธีการพัฒนาการวางแผนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการวางแผน
การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการวางแผน
 10.กิจกรรม...สูตร ABC กับการรู้จักวางแผน...เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ
 11.ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
เทคนิคและวิธีการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 12.กิจกรรม...สูตร ABC กับการกล้าตัดสินใจ...แก้ปัญหาเป็น
 13.ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
เทคนิคและวิธีการพัฒนาการสื่อสารและประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน
การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน
 14.กิจกรรม...สูตร ABC กับการสื่อสาร...ฟังให้เข้าใจ....พูดให้ตรงประเด็น
 15.สรุปคำถาม และ คำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้