Growth Mindset for Professionals (อบรม 22 พ.ค. 66)

87 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Growth Mindset for Professionals

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

22 พฤษภาคม 2566
09.00
– 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

    เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิด (Mindset) ของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรม ของเจ้าของความคิดนั้นๆ บางคนมี “Growth Mindset” บางคนมี “Fixed Mindset” เพราะฉะนั้น ใครมี Mindset แบบไหน ก็ยอมส่งผลต่อคนคนนั้น ทั้งในชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และ เรื่องอื่นๆ

        หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิดให้ถูกต้อง และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการใช้ Growth Mindset  ปรับตัวเข้าหาบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 4. เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู้อื่น จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  Module 1: ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด … สู่การสร้าง Growth Mindset

 1. รูปแบบของ Mindset มนุษย์
  • Growth Mindset
  • Fixed Mindset
 2. Growth Mindset และ Fixed Mindset
  • ความหมายและความสำคัญ
  • ความแตกต่าง
  • ผลของ Mindset ต่อการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆ ในชีวิต
 3. กิจกรรม: Workshop “คุณมี Mindset แบบไหน ?”
 4. ทำไมต้องปรับตัวเอง... ให้มี Growth Mindset
  • ค้นหาจุดเปลี่ยนของด้วยเอง
 5. กรณีศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จด้วย Growth Mindset
 6. Mindset ที่จำเป็นต้องมี !!! ในการสร้าง Growth Mindset
 7. ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด จาก Fixed Mindset สู่... Growth Mindset
 8. กิจกรรม : เปลี่ยนจาก !!! Fixed Mindset สู่... Growth Mindset

  Module 2: Growth Mindset for Success

 1. การสร้างการทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
 2. การใช้ Growth Mindset เพื่อทำงานร่วมกับคน 4 + 2 ประเภท
 3. การใช้ Growth Mindset ปรับตัวเข้าหาบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • หัวหน้า ทำความเข้าใจ Mindset ลูกน้อง เพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลูกน้อง ทำความเข้าใจ Mindset หัวหน้า เพื่อทำงานให้ตรงใจหัวหน้า
 • ฝ่ายขาย ทำความเข้าใจ Mindset ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างโอกาสทางการขาย
 1. กิจกรรม:  “Growth Mindset for Success
 2. การพัฒนาตัวเองให้มี Growth Mindset ที่เหนือคนอื่น
 3. เทคนิค 5 ประการ.....ปกป้องการย้อนกลับไปที่เดิมของ Mindset
 4. สรุปคำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้