หลักสูตรการควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 ต.ค. 66)

124 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

  

5 ตุลาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

       ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครั้งทำให้ขาดสติ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมากแค่ไหน ถ้าไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ ย่อมส่งผลให้งานที่ทำไม่มีประสิทธิภาพ จนในบางครั้งทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตัวเอง เครียด และ กดดัน 

       หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการฝึกและควบคุมสติในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน และช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคำว่า สติ และ รู้จักวิธีการควบคุมสติเพื่อสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: สติกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  1. สติ…คืออะไร ทำไมสติ..ถึงสำคัญต่อการทำงาน
  2. สาเหตุที่ทำให้คนเรานั้นขาดสติ
  • ไม่ตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ
  • ไม่มีสมาธิ
  • สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
  • อื่นๆ
  3. สติมาปัญญาเกิด สติเตลิด....จะเกิดอะไร
  4. กิจกรรม : "ทำงานให้สตรอง...ต้องครองด้วยสติ"
  5. เทคนิคการควบคุม “สติ” เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
  6. กิจกรรม: การฝึกฝนสติ

Module 2: การบริหารอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน
  7. ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ
  8. ทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท
  9. ลักษะของคนที่มี EQ ดี
  • สามารถครองสติตนเองได้เมื่อเจอปัญหา
  • เข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่น
  • รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง
 10.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน
ควบคุมสติ
นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด
แลกเปลี่ยนความคิด
 11.กิจกรรม Workshop: บริหารอารมณ์ บริหารความสุข
 12.จัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 13.การพัฒนา สติ และ EQ เพื่อสร้างความสุขและความความสำเร็จในการทำงาน
 14.กิจกรรม: ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกบริหารอารมณ์
 15.สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้