การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 28 เม.ย.66

Last updated: 29 มี.ค. 2566  |  31 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี


28 เมษายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
  ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครั้งทำให้ขาดสติ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมากแค่ไหน ถ้าไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ ย่อมส่งผลให้งานที่ทำไม่มีประสิทธิภาพ จนในบางครั้งทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตัวเอง เครียด และ กดดัน 

       หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการฝึกและควบคุมสติในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน และช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

        1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคำว่า สติ และ รู้จักวิธีการควบคุมสติเพื่อสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

        2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน

        3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: สติกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

1.สติ…คืออะไร ทำไมสติ..ถึงสำคัญต่อการทำงาน

2.สาเหตุที่ทำให้คนเรานั้นขาดสติ

·         ไม่ตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ

·         ไม่มีสมาธิ

·         สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

·         อื่นๆ

3.สติมาปัญญาเกิด สติเตลิด....จะเกิดอะไร

4.กิจกรรม : "ทำงานให้สตรอง .. ต้องครองด้วยสติ"

5.เทคนิคการควบคุม “สติ” เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน

6.กิจกรรม: การฝึกฝนสติ

Module 2 การบริหารอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน

7.ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ

8.ทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท

9.ลักษะของคนที่มี EQ ดี

·         สามารถครองสติตนเองได้เมื่อเจอปัญหา

·         เข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่น

·         รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง

10.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน

·         ควบคุมสติ

·         นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด

·         แลกเปลี่ยนความคิด

11.กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ บริหารความสุข

12.จัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

13.การพัฒนา สติ และ EQ เพื่อสร้างความสุขและความความสำเร็จในการทำงาน

14.กิจกรรม : ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกบริหารอารมณ์

15.สรุป คำถามและคำตอบ 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้