หลักสูตร   เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย  ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 15 มี.ค. 66)

11 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย

 ด้วย Competency & Behavior…

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

15 มีนาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานขายนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานขายไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานขายไม่ดี พนักงานขายลาออกบ่อย ดังนั้น.....วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานขายที่ ”ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

          หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขายได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขายให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานขายมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior......... เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

 

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานขายได้ตรงใจและเหมาะสมกับงาน

 “Put the right man on the right job” ให้มากที่สุด โดยใช้หลัก Competency & Behavior    
  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและขีดความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานขายกับองค์กรได้
  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรมเพื่อการคัดเลือกพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างประสิทธิผลในงานขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Section 1: วิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกพนักงานขาย ”ใช่”
  1.สาเหตุและความจำเป็นในการคัดเลือกพนักงานขายด้วย Competency &  Behavior
  2.ปัญหาและสาเหตุการเข้า-ออก ของพนักงานขายร่วมถึงความสามารถและพฤติกรรมที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร
  3.การมองหาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรและหน่วยงานต้องการให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วยการคัดเลือกโดยใช้หลัก Competency & Behavior
  4.กิจกรรม: มองให้กว้าง มองให้เป็น ค้นหาสิ่งที่ต้องการในการคัดเลือกพนักงานขาย

Section 2: ความท้าทายในการคัดเลือกพนักงานขาย…อย่างมืออาชีพ !!! ด้วย Competency &  Behavior
  5.ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือก...พนักงานขาย
      • คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
      •
คุณสมบัติในตำแหน่ง (Qualification)
  6.การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานขายด้วยหลัก Competency & Behavior เพื่อการคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
      •
ความรู้
      •
ทักษะ
      •
ทัศนคติ
      •
พฤติกรรม
  7.กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน !!! การสรรหาคัดเลือกพนักงานขายด้วยรูปแบบใหม่โดยยึดหลัก Competency & Behavior

Section 3: เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา “พนักงานขาย” ที่ใช่
  8.หัวใจสำคัญ...ของการสัมภาษณ์
      •
การใช้คำถาม
      •
การสร้างสถานการณ์
      •
การฟังและการสังเกต
      •
การวิเคราะห์
  9.การวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน
  10.แนวทางคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อวัดความเป็น “นักขาย” โดยอาศัย Competency & Behavior
  11.เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถาม – STAR Technique
  12.กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่”
  13.เคล็ดลับจับเท็จ...เก่งจริง หรือ เก่งปลอม
  14.การประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและหาคนที่ “ใช่” ในการสัมภาษณ์งาน
  15.สรุป คำถาม – คำตอบ


 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้