หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต

180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
Crisis Management and Communication

 


หลักการและเหตุผล
       การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการร้องเรียนผ่านสื่อ Social Media จากการประท้วง การจลาจล จากระบบการทำงานขัดข้อง รวมถึง จากผู้บริหารหรือบุคลากรในบริษัทสร้างความเสื่อมเสีย หากพนักงานและผู้บริหารขาดทักษะและวิธีการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านี้ที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
       หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น  โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Play


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาวะวิกฤต
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารและการบริหารภาวะวิกฤต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : ภาวะวิกฤตคืออะไร… ?
  1. องค์กรกับภาวะวิกฤต....ที่จำเป็นต้องรู้
  2. ประเภทของภาวะวิกฤต
  3. กระบวนการ.......การจัดการภาวะวิกฤต
     • ก่อนเกิดวิกฤต
     • ขณะเกิดวิกฤต
     • หลังเกิดวิกฤต
  4. การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต
     • การรอดพ้นจากภาวะวิกฤต
     • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
  5. การจัดตั้งทีมงานป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. กิจกรรมWorkshop :  การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต

Module 2 : Crisis Communication  Management

  7. ความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  8. ขั้นตอน และ แนวทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต
     • การวางแผนการสื่อสาร
     • การลงมือดำเนินการสื่อสาร
     • การตรวจสอบผลการสื่อสาร
     • การติดตามผล และ การสื่อสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  9. การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต
     • การสื่อสารภายในองค์กร
     • การสื่อสารภายนอกองค์กร
  10. กิจกรรม Workshop : สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจใน....ภาวะวิกฤต
  11. เคล็ดไม่ลับ !!!  กลยุทธ์การสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น
  12. ปัญหา และ ข้อพึงระวัง ในการสื่อสารภาวะวิกฤต
  13. กิจกรรม Workshop : ยุทธวิธี...การสื่อสารและบริการจัดการภาวะวิกฤตอย่างตรงจุด กรณีภัยธรรมชาติ
  14. กิจกรรม Role Play การสื่อสารและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
  15. การดำเนินการหลังเกิดภาวะวิกฤต
     • การฟื้นฟู และ การปรับปรุง
     • ป้องกันและพัฒนา
  16. สร้างภูมิคุ้มกัน....และ เทคนิคการจัดการภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน
  17. สรุป ถาม – ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้