หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี

168 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
(Future People Management)
“สร้างคน ให้สร้างผลงาน”

หลักการและเหตุผล
        “คน” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยคนเก่งและคนดี แต่ปัญหาคือ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานหลายท่าน อาจจะยังไม่สามารถสร้างพนักงานให้เก่งและดีตามที่คาดหวังไว้  หรือ พนักงานบางคนเก่งและดี แต่หัวหน้างานยังไม่สามารถดึงศักยภาพ ดึงความสามารถที่อยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม พนักงานบางคนจึงไม่ได้เป็นคนเก่งคนดีในสายตาผู้อื่น กลับกลายเป็นคนเก่งคนดีที่แอบซ่อนไว้ ดังนั้น การบริหาร หรือ การสร้างพนักงานที่มีอยู่ให้เป็นคนเก่งและคนดี จึงเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหารที่ขาดไม่ได้
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานที่สร้างคนให้เก่งและดีอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กรให้ได้  คนเก่งและคนดี ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
 
หัวข้อการบรรยายและ Workshop
  1. ความสำคัญของการบริหารคน
  2. ประเภทและพฤติกรรมของของลูกน้อง
  3. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง
  4. กิจกรรม 1: คุณเป็นผู้นำแบบไหน
  5. การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน
  6. จิตวิทยาของการบริหารคน
  7. ภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างาน ( Leadership ) 
  8. การใช้อำนาจ และการสร้างแรงจูงใจ
  9. การทำงานเป็นทีม
  10. การพัฒนาศักยภาพของลูกน้องทั้งเก่าและใหม่
  11. กิจกรรม 2: การจัดการกับลูกน้อง
เพิ่มเติมเสริมพิเศษ
  12. ความผูกพันองค์กร (Engagement)
  13. การจูงใจลูกน้อง (Motivation)
  14. สรุป คำถาม และคำตอบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้