หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 7 ธ.ค.65)

131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

 

 

        วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

  : อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน

  : บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

  : อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

  : อดีต ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)

  : ปัจจุบัน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยาย ด้านหลักสูตร เลขานุการ บริหารระบบธุรการ

  :การบริหารงานประชุมให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

 

 

7 ธันวาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 

ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด

2.เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม

3.ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม

2.คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม

3.การประชุมแบบทางการ และไม่เป็น

4.รูปแบบของรายงานการประชุม

5.การจดบันทึกการประชุม

- การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
  การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ

- การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล

6.หลักการเขียนรายงานการประชุม

- ใจความสำคัญ

- ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน

- การเรียงลำดับวาระการประชุม

- การเขียนคำพูดโต้แย้ง

- การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ

- การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม

7.คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา

8.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม

9.สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด
และสรุปรายงานประชุม

10.กรณีศึกษา และถามตอบ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้